ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ 3 หน้าเท่านั้น

  • หน้าที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
  • หน้าที่ 2 ตรวจสอบการกรอกข้อมูลสมัครจาก หน้าที่ 1
  • หน้าที่ 3 ส่งข้อมูลการสมัคร

…คุณไม่สามารถแคปหน้าจอใดๆใน 3 หน้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าสมัครแล้วได้

จะรู้ว่าสมัครเรียบร้อยแล้วได้ยังไง

เมื่อคุณส่งใบสมัครและชำระเงินแล้ว ผู้ดูแลจะตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการแจ้งหมายเลขรับ BIB เพื่อใช้ในการติดต่อ รับเบอร์ และ/หรือ รับเสื้อ ทาง email address ที่ระบุในใบสมัคร

พร้อมกันยัง ถ้าพร้อมก้อสมัครกันได้เลย

คุณไม่ได้ระบุงานที่ต้องการสมัคร

กรุณาเลือกรายการที่ต้องการสมัครได้ที่ https://patrunning.com