เดิน-วิ่งการกุศลจามจุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
ข้อมูลในการสมัคร พร้อมลิ้งในการตรวจสอบสถานะการสมัครจะส่งทาง Email ดังนั้น ***กรุณาตรวจสอบ Email ให้ถูกต้อง เพื่อรับข้อมูลได้ทันทีเมื่อทีมงานยืนยันการสมัครของคุณเรียบร้อยแล้ว
กรอก Email ของคุณ
ยืนยัน Email ของคุณ
***ทีมครอบครัวต้องมีผู้สมัครเป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน

ข้อมูลผู้สมัครในทีม

ตั้งแต่ 21 ม.ค.63 งดการจัดส่ง
***กรณีไม่โอนเงินตามจำนวนที่ระบุ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ และ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ในทุกกรณี
ทีมครอบครัว จะต้องกำหนดผู้สมัครให้ครบ 3 คน และ มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
ทีมครอบครัว จะกำหนดผู้สมัครได้เพียง 3 คนเท่านั้น และ มีผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน
***กรณีไม่โอนเงินตามจำนวนที่ระบุ จะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ และ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ในทุกกรณี

*** กรณีผู้สมัครส่งภาพใดๆที่ไม่ใช่สลิปโอนเงิน จะถือว่าผู้สมัครตามใบสมัครนั้นสละสิทธิ์ทันที กรุณาตรวจสอบภาพใบโอนเงิน ก่อนการส่งข้อมูลเพื่อสมัคร
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 2.1MB
Sending